Συχνές ερωτήσεις

Τα βασικά στοιχεία ενός συστήματος συναγερμού είναι:
  • ο πίνακας
  • το πληκτρολόγιο
  • το radar
  • η εξωτερική και εσωτερική σειρήνα
  • τα φωτοκύτταρα
  • οι παγίδες
  • ο αναγνώστης καρτών
  • η πυρανίχνευση
  • η ασύρματη σύνδεση
  • κέντρο ελέγχου