Τι είναι το κέντρο λήψης σημάτων; Γιατί να μην έχω μόνο το συναγερμό;