Τι γίνεται όταν χτυπήσει ο συναγερμός ενώ λείπω σε διακοπές;