Ποιες θα είναι οι πληροφορίες που θα έχω για την εξέλιξη του έργου ανακαίνισης;