Ο συναγερμός χτυπά σε ακατάλληλη ώρα και το πληκτρολόγιο δεν αποκρίνεται. Μπορείτε να με βοηθήσετε;