Ενδιαφέρομαι να βάλω συναγερμό αλλά φοβάμαι για το αισθητικό αποτέλεσμα της παρέμβασης και για ενδεχόμενες ζημιές κατά την εγκατάσταση.