Για να πραγματοποιηθεί μία ανακαίνιση ακινήτου χρειάζεται κάποια ειδική οικοδομική άδεια; Εάν ναι εγώ πρέπει να ασχοληθώ με την έκδοσή της;