Αν χτυπήσει ο συναγερμός μπορώ να γνωρίζω από ποιο ακριβώς σημείο προήλθε η ενεργοποίησή του;