Αν φύγω από το σπίτι/κατάστημα και ξεχάσω να θέσω σε λειτουργία τον συναγερμό τι γίνεται;