Έχω βάλει συναγερμό και θέλω να στείλω κάποιον στο σπίτι χωρίς να του δώσω τον κωδικό. Γίνεται;