Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ενεργειακό πιστοποιητικό (ΠΕΑ)

Ενεργειακή Πιστοποίηση. Το ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται για ενοικίαση και πώληση ακινήτου καθώς και για την υποβολή φακέλου εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου, σύμφωνα με την εκτιμώμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης αναφέρονται εκτός των άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτηρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτηρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/m2) ανά πηγή ενέργειας (ηλεκτρικό, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, Α.Π.Ε., κλπ) και τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός κλπ), πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (kg CO2/m2).

  • Σε ποια κτίρια δεν θα εκδίδουμε πιστοποιητικό ;
  • Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ;
  • Πότε απαιτείται η έκδοση του πιστοποιητικού ;
  • Ποιοί έχουν τη δυνατότητα να το εκδώσουν ;
  • Στα διατηρητέα κτίρια εκδίδεται πιστοποιητικό ;
  • Ποια η χρονική ισχύ του ;
  • Ποιά η διαδικασία έκδοσης ;
  • Ποιος φορέας ελέγχει τις επιθεωρήσεις ;